Skolas padomes priekšsēdētāja
Antra Ricika, mob.t. 29277309

Vecāki
1.a, Armands Paegle
1.b, Zane Mundure
2.a, Zane Ķurzēna
2.b, Vita Laučjuna
3.a, Ilze Krastiņa
3.b, Kaspars Bajalis
4.a, Gunita Gablika
4.b, Anita Jansone
5.a, Antra Ricika
5.b, Irēna Mazā, Rudīte Viļumsone
6.a, Kristīne Grase, Igors Trofimovs
6.b, Jeļena Bule, Lolita Liepa
7.a, Vēsma Zlidne, Gundega Ratkeviča
7.b, Zita Ruņģe
8.a, Maija Janševska
8.b, Linda Lukševica
9., Edgars Kurpnieks
10., Gita Driviniece
11., Edīte Kuzmane
12., Evita Saulona

Skolēni
12., Elīna Greine
10., Sabīne Driviniece

Skolotāji
Vladimirs Samohins
Artūrs Ābols
Santa Ustinoviča