Atbalsta personāls un tā darba laiks

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Speciālais pedagogs
Dzintra Kļava
tālr. 26007033
8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00
Speciālais pedagogs
Antra Grabežova
tālr. 29774382
8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00
Sociālais pedagogs
Iveta Freimane
tālr. 29321492
8:30–17:008:30–17:00
Skolotājs logopēds
Iveta Kupča
tālr. 29274041
9:00–15:30 9:00–15:30
Bibliotekāre
Erita Krēmere
8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00 8:00–16:00