karjeras nodarbiba stikla puteji kegumaskola 2019 featured

karjeras nodarbiba stikla puteji kegumaskola 2019 featured17.aprīlī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas svinību zālē notika izglītojoša karjeras nodarbība 1.- 3. klašu skolēniem “Brīnumainais stikls”.

Stikla pūtēji no Ventspils iepazīstināja ar savu apbrīnojamo un reto profesiju. Nodarbībā skolēni varēja uzzināt par ikdienā lietojamā stikla iegūšanu un ražošanu un visiem bija iespēja vērot dažādu stikla figūriņu veidošanas paraugdemonstrējumus.

Read more

karjeras atbalsts

karjeras atbalstsKopš 2017.gada Ķeguma novada pašvaldībā tiek īstenots projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/I/001, kura ietvaros novada skolās tiek sniegti dažāda veida karjeras atbalsta pasākumi. Janvārī kā karjeras konsultante darbu uzsāka pedagoģe Baiba Liepiņlauska.

Sadarbībā ar vidusskolas administrāciju un klašu audzinātājiem tika izstrādāts karjeras atbalsta pasākuma plāns 2018./2019. mācību gada 2. semestrim. Plāna ietvaros izglītojamajiem tiks dota iespēja apmeklēt Latvijā populārus karjeras atbalsta pasākumus – Ēnu dienu 2019, jauno profesionāļu konkursu “Skills Latvia”, atvērto durvju dienas dažādās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kā arī iejusties “Studentu kurpēs”, aktīvi iesaistoties augstāko izglītības iestāžu studiju procesā. Ceļa izdevumi un ieejas maksa pasākumos ikvienam izglītojamajam tiek finansēta projekta ietvaros.

NAP2020 ES logoLai veiksmīgāk iepazīstinātu skolēnus ar daudzveidīgām pašizpētes metodēm, karjeras attīstības niansēm, profesiju daudzveidību, piedāvātajām iespējām gan izglītībā, gan darba tirgū, kā arī reāliem uzņēmēju un iestāžu darbinieku dzīvesstāstiem, skolā tiks organizētas lekcijas, radošās darbnīcas, klašu un individuālās nodarbības.

Katru trešdienu no plkst.12.00 līdz 16:00 skolas bibliotēkas telpā Izglītojamajiem tiek piedāvātas individuālas konsultācijas. Konsultāciju laikā pedagoģe sniegs atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, ieteiks dažādas metodes skolēna personības, interešu un karjeras virziena izpētē, kā arī motivēs pētīt un izzināt piemērotākās izglītības iespējas un profesijas.

Read more