Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Reģ.Nr.4313900201

Adrese: Skolas ielā 10, Ķegumā, Keguma novadā, LV-5020

E-pasts: skola@kegumaskola.lv

Tālrunis: 65055275

Direktors
Vladimirs Samohins
vladimirs.samohins@kegumaskola.lv
mob.: 22005595
Direktora vietniece
Ilze Krastiņa
ilze.krastina@kegumaskola.lv
tālr.: 65055274
Direktora vietniece
Sandra Bērziņa
sandra.berzina@kegumaskola.lv
tālr.: 65055272
mob.: 29426856
Lietvede
Dace Lauriņa
dace.laurina@kegumaskola.lv
tālr.: 65055275
mob.: 29489187
Dežurants
Sarmīte Ulmane
sarmite.ulmane@kegumaskola.lv
tālr.: 65055273
mob.: 26381855
Vakara dežurants
Biruta Upmale
tālr.: 65055273
mob.: 26791933
Ēdnīca
Aiva Pilāne
aiva.pilane@kegumaskola.lv
tālr.: 65038565
mob.: 26421801

Rekvizīti uz pavadzīmēm, rēķiniem

Maksātājs: Ķeguma novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Reģistrācijas Nr. 90000013682
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV80 HABA 0551 0153 7007 0

Saņēmējs: Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Saņemšanas vietas adrese: Skolas ielā 10, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020