7ab macibu ekskursija skolas soma ligatne kegumaskola 2019 featured

7ab macibu ekskursija skolas soma ligatne kegumaskola 2019 featuredIniciatīvas „Skolas soma” ietvaros saulainajā 23. maija rītā devāmies uz Līgatni, lai apskatītu Padomju laika sevišķi slepeno objektu, kas izbūvēts zem rehabilitācijas centra “Līgatne”. Tā kā bijām ieradušies laicīgi, pirms ekskursijas pa bunkuru, prieku par dabas skaistumu pavasarī deva netālu no rehabilitācijas centra rāmi plūstošā Gauja.

Līgatnes bunkurs atrodas 9 metrus zem zemes, un tajā iekārtota patversme Latvijas PSR komunistu varas elitei atomkara gadījumā.

Mūs sagaidīja gide, kas bija tērpusies tā laika sakaru virsnieces formā. Gide mūs iepazīstināja ar Padomju laika slepenajām telpām. Staigājām pa bunkura gaiteņiem, apskatījām daudzās darba telpas, kas paredzētas darbam ekstremālos pazemes apstākļos. Redzējām pat vietēja mēroga elektrostaciju, kura darbojas vēl joprojām mūsdienās, nodrošinot apgaismojumu pazemē. Interesi izraisīja arī iespēja piemērot gāzmaskas. Interesants objekts, lai iepazītos ar padomju laika interjera īpatnībām, dažādiem sadzīves priekšmetiem, tā laika saukļiem. Atmiņā palika arī padomju laika ēdnīca.

Pēc Līgatnē ieturētās maltītes devāmies uz Siguldu, kur „Minotaura labirintos” centāmies atrast kontrolpunktus un izeju no strupceļa. Un mums tas visiem izdevās, jo palīdzēja drauga plecs.

Tā bija patīkama šī mācību gada noslēguma ekskursija!

Vēl foto skatāmi galerijā.

Aija Bluķe un Vita Spilberga, 7.a un 7. b klases audzinātājas