ekskursija skolas soma bauska kegumaskola 2019 featured

ekskursija skolas soma bauska kegumaskola 2019 featuredProjekta „Skolas soma” ietvaros 6.a un 6.b klases skolēni 15.martā devās mācību ekskursijā uz Bausku.

Bauskas pilī mūs sagaidīja laipnas, senos tērpos tērpušās muzeja darbinieces. Viņas ieteica apskatīt pils apkārtni. Sanāca laba uzstāšanās skaistajā Bauskas estrādē. Bauskas pilī ar mums kopā bija ļoti atraktīva gide. Viņa mūs izvadāja pa pils labirintiem. Stāstījums bija ļoti vienkāršs un interesants. Starp vēsturiskajiem faktiem tika dota iespēja iejusties pagātnes bērnu rotaļās un senajās spēlēs. Tās bija tik vienkāršas un interesantas. Mums patika. Beigās izveidojām draudzīgu kopbildi.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Rundāles pili. Te mūs sagaidīja gids, kurš novadīja kārtīgu mācību stundu. Katrā telpā viņš ne tikai stāstīja, bet atprasīja mums iepriekš dzirdēto un redzēto. Jāsaka, ka mūsu skolēniem ir laba atmiņa. Viņi ar šo uzdevumu tika galā teicami. Mācību process beidzās ar grupu spēli turpat pilī par iegūtajām zināšanām.

Šajā dienā apguvām vēsturi, mākslu, mūziku, sociālās un dabas zinības. Nedrīkst aizmirst arī matemātiku, kura mums bija vajadzīga Bauskas pilī, spēlējot senās spēles. Protams, visam cauri vijās arī sporta aktivitātes.

Mājupceļā pusdienojām pļavā pie trušu pilsētiņas. Tur varējām aplūkot dažādus mājdzīvniekus – pīles, trušus, aitas, vistas u.c.

Paldies visiem par kopā būšanu! Ekskursija izdevās.

Foto skatāmi galerijā.

Aina Zagorska, 6.b klases audzinātāja