erudicijas konkurss 100gadi 100minutes kegumaskola lvPar godu Lāčplēša dienai un Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Metodiskā komisija „Cilvēks un sabiedrība” organizēja erudītu konkursu „100 gadi – 100 minūtēs” 6. – 8. un 9. – 12. klasēm. Konkursā ietvertās tēmas – Latvijas vēsture, ģeogrāfija, vide, māksla, ekonomika un sports. Klašu komandām nācās atbildēt gan uz āķīgiem vēstures, ģeogrāfijas un mākslas jautājumiem, gan iejusties redaktoru lomā un sakārtot Latvijas vēstures nodaļas hronoloģiskā secībā, atpazīt senos instrumentus, pareizi sašķirot ikdienā nevajadzīgās lietas, ātri sameklēt nepieciešamo informāciju bibliotēkas plauktos, parādīt savu izveicību sporta stafetēs.

Pildot dažādu tēmu uzdevumus, skolēni guva prieku par veiksmīgu galarezultātu, uzzināja kaut ko jaunu, kā arī izjuta kolektīva garu. Klases saliedētība kļuva vēl ciešāka, tāpat nostiprinājās kolektīvā atbildība par savu un kopējo rezultātu.

Read more

amigo juniori konkurssMūsu 4. klase piedalās klases izaicinājumu konkursā, kuru rīko Amigo Juniori. Konkursā klašu komandas aicinātas pārbaudīt savu veiklību un radošumu, pildot dažādus izaicinājumus. Šobrīd rit jau konkursa 2. kārta.

Vairāk par konkursu var izlasīt šeit.

Atbalstīt 4. klases veidoto video, noskatoties un laikojot to līdz 25. novembrim, var šeit.

bokss kegumaskola lvŠajā mācību gadā skolā darbību uzsācis Boksa klubs trenera Edija Veidemaņa vadībā. Ja esi adrenalīna pilns, aktīvs un kustīgs vai arī gribi tāds kļūt, vari droši pievienoties un trenēties pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 16.00 līdz 17.00.

31. oktobrī skolas svinību zālē treneris kopā ar Boksa kluba dalībniekiem stāstīja par šo sporta veidu, atbildēja uz daudziem klātesošo jautājumiem, kā arī parādīja, kā notiek treniņš. Visus sajūsmināja bokseru veiklība, izturība un spēja milzīgā ātrumā darboties ar lecamaukliņu un pie cepures piesietu bumbiņu. Izrādās, ka boksa iemaņu apgūšana ir vērtīga arī meitenēm, jo vispirms attīsta vispārējo fizisko sagatavotību.

Read more

lv simtgade nosvineta godam kegumaskola lvĶeguma komercnovirziena vidusskolā Valsts svētku simtgade tika piedzīvota ar virkni nozīmīgu pasākumu gandrīz mēneša garumā.

31. oktobrī ar vidusskolas skolēniem tikās biedrības „Zied Zeme” pārstāvji Māris Cīrulis un Linda Cīrule, lai aktīvi darbotos ar pilsoniskumu saistītās aktivitātēs. Latvijā ir vairāk nekā 23 000 nevalstisko organizāciju, kuras darbojas bez peļņas gūšanas mērķa – vienīgi sabiedrības interešu labā. Pilsoniska sabiedrība ir tā, kurā cilvēki sadarbojas gan savā starpā, gan ar valsts institūcijām, kas uzlabo savu apkārtējo vidi un veido to labāku sev un līdzcilvēkiem. Aktīvā spēlē skolēni uzzināja, ka pilsoniski aktīvas var būt ikviens:

• Darbojoties NVO vai neformālā interešu grupā;
• Veicot brīvprātīgo darbu;
• Patērējot ētiskas un vidi saudzējošas preces un pakalpojumus;
• Piedaloties vēlēšanās;
• Piedaloties kampaņās;
• Veicot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes;
• Ziedojot;
• Veicot citas aktivitātes.

„Zied Zemes” pārstāvji aicināja skolēnus būt aktīviem, izteikt savu viedokli un uzdāvināt Latvijas 100 gadu jubilejai savu laiku un darbu, iesaistoties pilsoniskajās aktivitātēs. Viņi ar interesi iedziļinājās arī skolēnu pašpārvaldes darbā un rosināja rakstīt projektu Skolēnu padomes telpas labiekārtošanai.

Read more

sudrabs volejbola spartakiade kegumaskolaPiektdien, 9. novembrī, vidusskolas komanda piedalījās Latvijas skolēnu 72.spartakiāde volejbolā “Vidusskolu kauss” Koknesē. Sacensības notika četrās līgās atkarībā no komandas komplektācijas un meistarības līmeņa. Skolas komanda spēlēja otrajā līgā, kas nav profesionāļu komanda, un komandas sastāvā uz laukuma vienlaicīgi varēja būt četras meitenes un divi zēni.

Apakšgrupā tika ielozētas piecas komandas – Ķegums, Jēkabpils, Sigulda, Jelgavas tehnikums un Sventes komandas. Apakšgrupā grūta bija pirmā spēle ar Jēkabpils komandu un pēdējā spēle ar Jelgavas tehnikumu. Pirmajā spēlē uzvaru izdevās gūt, pateicoties arī veiksmei. Toties pēdējā uzvara nāca ar raksturu un meistarību. Apakšgrupā – izcīnītas visas uzvaras un iegūta iespēja cīnīties finālā.

Read more

Dokumenti

Bibliotēkas reglaments (.pdf)
Bibliotēkas lietošanas noteikumi (.pdf)


II semestrim

Janvāris

 1. Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas krājumā, internetā.
 2. Informatīvā materiāla „Barikāžu dienas atceroties.” Papildināšana, ieteikšana skolēniem un pedagogiem izmantošanai klases stundās.
 3. Bibliotekārā stunda “1991.gada Barikādes”. (mērķauditorija – 1.-4.kl.skolēni, iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem)
 4. Literatūras izstāde “Barikādes 1991.”
 5. Mācību grāmatu apmaiņa sākumskolā. (08.01. – 13.01.2018.)
 6. Mācību grāmatu apmaiņa pamatskolas posmam (Literatūra, vēsture, II.daļas)
 7. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana. (22.01.-25.01.2019.)
 8. Statistikas atskaites par 2018.gadā bibliotēkā iegūto un norakstīto grāmatu izveidošana, iegūto datu salīdzināšana ar novada Domes grāmatvedību.

Februāris

 1. Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas fondos, internetā.
 2. Literatūras izstāde „Sveču diena”. Informatīvais materiāls.
 3. Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude sākumskolas un pamatskolas skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros.
 4. Statistikas atskaite par 2018. gadu Latvijas digitālajā kultūras kartē. (Sadarbībā ar Ogres centrālo bibliotēku).
 5. Grāmatu lasīšanas pēcpusdienas (saskaņojot ar 5., 6.kl.latviešu valodas skolotājiem), gatavojoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas iedibinātajām “Skaļās lasīšanas sacensībām” skolā un Ogrē.
 6. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 7. Projekta “Piektdienu pēcpusdienu filmu stunda” turpināšana.

Marts

 1. Grāmatu izstāde ”25.marts – melnā diena Latvijas vēsturē”.
 2. Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude vidusskolas skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros.
 3. Bibliotekārā stunda sākumskolā “Izlasīto jauno grāmatu apspriešana” (precīzs norises laiks, saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 4. “Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6.klasēm” skolā 05.03.2019.
 5. Piedalīšanās starpnovadu “Skaļās lasīšanas konkursā” Ogrē, 22.03.2019.
 6. Projekta “Piektdienu pēcpusdienu filmu stunda” turpināšana.

Aprīlis

 1. Bibliotēkas atbalsts un iesaistīšanās Vecāku nedēļas aktivitātēs.
 2. Literatūras izstāde “Nāc nākdama Liela diena”, gatavojoties sagaidīt Lieldienas.
 3. Informatīvā materiāla par Lieldienām (folklorā un kristīgajā ticībā) papildināšana un apkopošana klašu audzinātāju vajadzībām.
 4. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 5. Darbs pie mācību grāmatu un mācību līdzekļu pasūtījumu apkopošanas 2019./2020. mācību gadam, nepieciešamās mācību literatūras un mācību līdzekļu pasūtīšana, iegāde.
 6. Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros.

Maijs

 1. Materiālu vākšana, apkopošana skolas pēdējam zvanam, izlaidumiem.
 2. Izstāde „Mana mīļa māmuliņa.” Literatūras un informācijas apkopošana klases stundām, kas veltītas Mātes dienai.
 3. Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 4. Mācību grāmatu nodošana skolas bibliotēkā (pēc sastādīta grafika).
 5. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde un apstrāde nākamajam mācību gadam.
 6. Nodoto mācību grāmatu labošana, bibliotēkas mācību grāmatu krājuma pārbaude, nolietoto mācību grāmatu norakstīšana.

Jūnijs

Nepieciešamo bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatu krājuma, mācību līdzekļu sakārtošana, labošana, iegāde.

Augusts

Skolas bibliotēkas sagatavošana jaunajam mācību gadam. Mācību literatūras pārbaude, labošana, komplektēšana izsniegšanai skolēniem.

Trūkstošo mācību grāmatu un līdzekļu iegāde.


I semestrim

Septembris

 1. Mācību literatūras izsniegšana skolēniem un pedagogiem (03.09.-07.09.2018.)
 2. Bibliotēkas krājuma papildināšana ar nepieciešamo mācību literatūru.
 3. Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana (skolēnu sarakstu sagatavošana jaunajam mācību gadam BIS Alise), papildināšana.
 4. Jauniegūtās mācību un metodiskās literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 5. Dzejas dienas. Literatūras izstāde.
 6. Miķeļdiena – informatīvs materiāls klašu audzinātājiem, literatūras izstāde.
 7. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 8. Pirmklasnieku iepazīšanās ar bibliotēku. Bibliotekārā stunda „Es – bibliotēkas lasītājs” (iepriekš saskaņojot ar 1.klašu klašu audzinātājiem).
 9. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 10. Preses izdevumu abonēšana 2019.gadam.

Oktobris

 1. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu budžeta projekta sastādīšana 2019./2020.m.g
 2. Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana, papildināšana.
 3. Saturiski novecojušās un nolietotās mācību literatūras norakstīšana.
 4. Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 5. Tematiska bibliotekārā stunda 2.kl.skolēniem „Grāmatas uzbūve” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 6. Literatūras un muzeja krājumu materiālu izstāde “Tautas fronte”, veltīta Latvijas Tautas frontes dibināšanas 30.gadadienai (1988.8.oktobris).
 7. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 8. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem)
 9. Materiālu vākšana un apkopošana klases audzinātāju stundām.
 10. Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 1.-6. klašu skolēniem.
 11. Bibliotēkas krājuma uzskaites salīdzināšana ar Ķeguma domes grāmatvedības datiem, sagatavošanās gada inventarizācijai.

Novembris

 1. Informatīva materiāla par Latvijas vēsturi un neatkarības cīņām sagatavošana izmantošanai klašu audzināšanas stundās. (Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gadadiena).
 2. Tematiska literatūras izstāde „Latvija – 100!”
 3. Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 7.-12.klašu skolēniem.
 4. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 5. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 6. Bibliotēkas piedalīšanās Latvijas simtgades svinībām veltītajā konkursā “100 gadi – 100 minūtēs”, sagatavojot un vadot kultūras, mākslas un literatūras radošo darbnīcu 6.-8. klašu un 9.-12.klašu komandām (9.11., 12.11.).
 7. Bibliotēkas krājuma salīdzināšana ar Ķeguma domes Grāmatvedības datiem,

Decembris

 1. „Jautrie Ziemassvētki”. Literatūras izstāde mazākajiem lasītājiem.
 2. Materiālu vākšana un apkopošana Ziemassvētku pasākumiem izmantošanai klases stundās.
 3. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 4. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 5. Tematiska bibliotekārā stunda 4.klašu skolēniem „Informācijas meklēšana bibliotēkā (uzziņu literatūrā)” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Bibliotekāre E.Krēmere

nosleguma orientesanas sacensibas 2018 kegumaskola lvOrientēšanās sporta sacensību sezonas noslēguma sacensības tika aizvadītas 2018.gada 28. oktobrī Saulkrastos, Pļevnās. Kuplā skaitā uz sacensībām devās Ķeguma orientieristi, aizpildot visas 19 autobusā esošās vietas!

Organizatori bija sarūpējuši interesantas distances, kas lika šķērsot ne tikai priežu silus, bet arī purviņus un grāvjus pat jaunāko grupu pārstāvjiem. Astoņiem Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem šīs bija debijas sacensības orientēšanās sportā, tomēr tas netraucēja uzrādīt augstvērtīgus rezultātus.

Īpašu cīņassparu demonstrēja jaunākie. V8 grupā (2010.g. dzimuši un jaunāki) uz starta stājās 18 dalībnieki, no tiem 8 ķegumieši – Edvards Rudzis, Artūrs Boriss Alzbergs, Kristofers Baltais, Viktors Lablaiks, Kristaps Meinards Krauklis, Mareks Kamšs, Arturs Jānis Krastiņš un Jēkabs Kossovičs.

Read more